Gwarancja i serwis


Warunki i zasady udzielenia gwarancji oraz serwisowania urządzeń.

Nasza firma oprócz sprzedaży, zapewnia Państwu gwarancyjną i pogwarancyjną obsługę serwisową nabytych urządzeń. Przykładamy ogromną wagę do zagadnień związanych z obsługą serwisową sprzętu znajdującego się w naszej dystrybucji. Znakomita jakość produktów LafoMed oraz znajomość budowy naszych urządzeń, wraz z pełnym dostępem do oryginalnych części zamiennych, umożliwia nam bezstresowe prowadzenie czynności serwisowych zarówno w okresie gwarancji jak i po jej zakończeniu.

Wszystkie autoklawy LafoMed objęte są standardową 2 letnią gwarancją ważną po przeprowadzeniu okresowego przeglądu w autoryzowanym serwisie. Należy pamiętać aby bezpłatny przegląd techniczny wykonać przed upływem 12 miesięcy (licząc od daty nabycia autoklawu). W trakcie przeglądu przeprowadzany jest test wszystkich mechanicznych i elektronicznych podzespołów autoklawu oraz oprogramowania sterujacego. Potwierdzeniem wykonania przeglądu jest wpis autoryzowanego serwisu w paszporcie technicznym urządzenia. Wszystkie gwarancyjne czynności serwisowe wykonane podczas przeglądu okresowego są wykonywane z użyciem wyłącznie oryginalnych podzespołów LafoMed.

Każdy autoklaw LafoMed posiada komplet dokumentów zawierający kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi w języku polskim, paszport techniczny oraz kopię certyfikatu CE i deklarację zgodności. Wszelkie czynności gwarancyjne są wykonywane bezpłatnie pod warunkiem posiadania oryginalnej, wypełnionej karty gwarancyjnej wraz z datą sprzedaży , podpisem i stemplem serwisu autoryzowanego oraz sprzedawcy.

Uwaga! – gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych takich jak:

W przypadku problemów z pracą autoklawu należy w pierwszej kolejności skontaktować się z autoryzowanym serwisem ponieważ przyjęcie do serwisu sprawnego urządzenia skutkuje opłatą za diagnostykę + obciążeniem kosztami transportu. Przeglądy techniczne (poza przeglądem okresowym przed upływem 1 roku) nie są objęte gwarancją.

Techniczny przegląd okresowy przed upływem pierwszego roku użytkowania autoklawu.

Koszt przeglądu okresowego po 1 roku – BEZPŁATNY
Usługa może być wykonana wyłącznie w autoryzowanym serwisie LafoMed. Po zgłoszeniu gotowości do przeglądu serwis zleci odbiór przesyłki z Państwa firmy za pośrednictwem firmy kurierskiej. Odbiór ustalany jest indywidualnie w najdogodniejszym terminie. Autoklaw musi być zapakowany w oryginalne opakowanie ochronne w celu zapewninia mu bezpiecznego transportu. Uwaga ! – firma kurierska nie pakuje przesyłki. Użytkownik sam musi zapakować autoklaw do skrzyni dostarczonej wraz z autoklawem podczas zakupu.

Przegląd techniczny przedłużający gwarancję.

Koszt przeglądu przedłużającego gwarancję – 650zł brutto.
Usługa jest wykonywana wyłącznie w autoryzowanym serwisie LafoMed. Przegląd przedłużający gwarancję należy zgłosić przed upływem pierwszych 2 lat użytkowania autoklawu licząc od daty zakupu. Maksymalne przedłużenie okresu gwarancji wynosi 5 lat.
Po zgłoszeniu gotowości do przeglądu serwis zleci odbiór przesyłki z Państwa firmy za pośrednictwem firmy kurierskiej. Odbiór ustalany jest indywidualnie w najdogodniejszym terminie. Autoklaw musi być zapakowany w oryginalne opakowanie ochronne w celu zapewnienia mu bezpiecznego transportu. Uwaga ! – firma kurierska nie pakuje przesyłki. Użytkownik sam musi zapakować autoklaw do skrzyni dostarczonej wraz z autoklawem podczas zakupu.

Czynności serwisowe w okresie gwarancji.

Autoklawy LafoMed są urządzeniami o bardzo niskiej awaryjności dzięki zastosowaniu najnowszej generacji modułów elektronicznych sterowanych za pomocą procesorów motorola. W przypadku wystąpienia usterki należy bezzwłocznie skontaktować się z autoryzowanym serwisem w celu sprawdzenia czy usterki nie może usunąć sam użytkownik (wymiana bezpieczników, filtrów lub uszczelek). Po wywiadzie przeprowadzonym przez serwis, podjęta zostanie decyzja o zleceniu odbioru autoklawu przez firmę kurierską. Odbiór przesyłki i zwrotne dostarczenie w przypadku zasadnego zgłoszenia serwisowego jest bezpłatne. Odbiór ustalany jest indywidualnie w najdogodniejszym terminie. Autoklaw musi być zapakowany w oryginalne opakowanie ochronne w celu zapewninia mu bezpiecznego transportu. Uwaga ! – firma kurierska nie pakuje przesyłki. Użytkownik sam musi zapakować autoklaw do skrzyni dostarczonej wraz z autoklawem podczas zakupu.

Serwis autoryzowany Lafomed jest zobowiązany do jak najszybszego usunięcia usterki. Autoklawy Lafomed są naprawiane w ciągu 2-3 dni roboczych licząc od dnia dostarczenia do serwisu. W przypadku gdy naprawa gwarancyjna miałaby przekroczyć 7 dni roboczych klient ma prawo do urządzenia zastępczego o porównywalnych parametrach.

Jeżeli w okresie gwarancji doszłoby do 3 niezawinionych przez użytkowanika awarii, a naprawy nie przyniosą efektu, klient ma prawo do wymiany autoklawu na nowy, wolny od wad.

Autoklawy Lafomed posiada elementy naturalnie zużywające się wymienione w instrukcji obsługi (bezpieczniki, filtry i uszczelki). Usterka autoklawu spowodowana zużyciem tych elementów oraz rozregulowaniem drzwi nie stanowi podstaw do naprawy gwarancyjnej. Są to czynności obsługowe opisane w instrukcji obsługi do wykonywania we włąsnym zakresie przez użytkownika. W zestawie z każdym nowym autoklawem dostarczany jest 1 zapasowy komplet elementów eksploatacyjnych.

Uwaga! – Należy pamiętać, że w przypadku niestwierdzenia awarii, kosztami serwisowymi oraz kosztami transportu zostanie obciążony właściciel autoklawu.

Utrata gwarancji.

Zapewniamy bezpłatną obsługę serwisową naszych autoklawów w okresie gwarancyjnym. Warunkiem obsługi gwarancyjnej jest wykorzystywanie urządzeń zgodnie z zasadami i przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi. Utrata gwarancji możliwa jest w następujących przypadkach:

uszkodzenia mechaniczne (mechaniczne uszkodzenia podzespołów w wyniku uderzeń, zalanie wodą, przepięcie z sieci elektrycznej, użytkowanie w warunkach niezgodnych z instrukcją obsługi).
zakamienienie elementów urządzenia spowodowane wykorzystywaniem wody o niewłaściwych parametrach.
samodzielna ingerencja w wewnętrzne elementy autoklawu (poza opisanymi w instrukcji obsługi)
uszkodzona lub zerwana plomba gwarancyjna
brak okresowego przeglądu technicznego w serwisie autoryzowanym (skraca gwarancję do 12 miesięcy)

Serwis pogwarancyjny.

Autoklawy LafoMed są objęte zarówno serwisem gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym. Po upływie okresu gwarancji nie zmienia się nic w jakości ani warunkach obsługi serwisowej, pozatym że usługi serwisowe i transportowe są odpłatne. Polecamy skorzystać z przeglądów przedłużających gwarancję.